16 Mart 2012 Cuma

Masumca Kötü

Be..benim bir kuşum vardı. Sasa-sapsarı kanatları, yeşil kırrrr…çıl-kırçılları, küçücük gagası vardı. Konuşuşuyordu hem de. Pırrrrrrrrr diye uçuyorrr, ge..ge..gelip omzuma konu-konuyordu. Ne-neşeli şarkılar sö söylüyoyordu.
A..a..artık söyleyemiyor. Öldü.Be-ben ya-ya yaptım. Ha-ha-hayırrrrr! Se se-seviyordum ben onu. Çokk seviyor-seviyordum. Kra…kra..krake-krakerrrii-mi bile pa-paylaşıyordum oo-onunla.
A-a-ama o-onu ö-öldürdüm. An-annemin,ba-bamın be-be-beni daha çok se-sevmesi i-için. Ba—bamın he-her a-akşam eve ge-geldiğinde ya-yanağımdan kü-kü-kük-kücücük bi-bii bir ma ma makas alıp ku-kuşun ka ka karşısına ge ge geçip o-ona ye yeni keli..kelimeler ö-öğretmesi…; a-anne…annemin he-her sa sabah o… oynadığımız o-o-oyunları kı-kısa tutup ku-kuşla i-ilgilenmesi…a a artık daha az sevi…seviyorlardı be beni. Be be belki de hi hiç se sevmiyo-yorlardı. Ge geçen se se sene a a almıştı babam bo-boncuk a atan ta ta tata… tabancamı. O..o zaman se se-viyordu be-ni. İ-isteyince he hemen a-almıştı. Tı-tıpkı ku kuş gi gi..gibi…
Be…be-ben ö-öldürdüm o-onu. Ta-ta-tabancamla.. Pat diye dü-ddüştü ka kafesinin a altına se se serili ga gazete kağıdı-dına. A-a..artık beni daha çok se-seviyorlar. Hı hıı:)
Annemin ka karnı bi-bi gün ko kocaman o-oldu. A-annemim ka-karnını ı-ısıran ko-kocaman si-sinek-ten ko kortuğumu söyleyiyince ba-bama,gü-güldü kah…kahkahalarla. Ba-bana ka kardeş ge-geleceğini sö söyledi. Ço-çok sevindim…

Ço..çok… çok sevece-seveceğim o-onu. Sa-sapsarı sa saçları ola-olacak, ye…ye…yem-yemyeşil gö gözleri ve kü-küçücük bir bu-burnu…


koza-ugur s.

0 Kuş Sesleri: