15 Şubat 2012 Çarşamba

8. GELENEKSEL ODTÜ SOSYOLOJİ GÜNLERİ “KİTLE VE İKTİDAR”


ODTÜ Sosyoloji Topluluğu’nun her yıl farklı üst başlıklar doğrultusunda oluşturduğu oturumlar ve atölye çalışmaları aracılığıyla farklı fikirlerin tartışıldığı, paylaşıldığı ve de üretildiği bir platform yaratma amacı ve çabasıyla düzenlenen ODTÜ Sosyoloji Günlerini bu sene 5-6-7 Mart 2012 tarihlerinde düzenlenecek.
8. Geleneksel ODTÜ Sosyoloji Günleri’nin ana başlığı ‘Kitle ve İktidar’ olarak belirlendi. Sosyoloji Günlerinin programı aşağıda.

5 MART
Açılış Konuşması – 10.00
“Hasan Ünal Nalbantoğlu anısına”
1. OTURUM: SİYASET – 10.15-12.30
Kitlelerin Örgütlenmesinde Sosyalist Örgüt Kadrolarının Rolü
Ertan Sinan Şahin - ODTÜ Fizik
Bir Araçsalcılık Vakası: Turancı & Pan-Türkçü Kıbrıs Perspektifi, Anti-Komünizm, Gecikmişliğin Telaşı, Kandan Yapılmış Tarihi & Beşeri Bağlar
Celal Özkızan - ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Türkiye’de Egemen “Devlet-Sivil Toplum” Kavramsallaştırması ve Siyasete Etkileri
Selim Heper - ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans
Yenilenebilir Enerji Kullanımı ve Sosyo-Ekonomik Etkileri
Karaca Yiğit Pehlivanlı - Ankara Üniversitesi Biyoteknik Enstitüsü Yüksek Lisans
2. OTURUM: TOPLUMSAL CİNSİYET – 13.30-15.00
Çoğunluğun Tahakkümü: Trans Bedenlere Hukuk Eliyle Müdahale
Avukat Sinem Hun - Pembe Hayat Hukuk Danışmanı
Ataerkinin Çok Boyutlu İktidarı
Demet Gülçiçek - ODTÜ
Kadın Vicdanî Reddi: Barışın Tarafında Olmak İçin Savaşmamak Yeterli mi?
Cemile Gizem Dinçer - ODTÜ Kadın Çalışmaları
3. OTURUM: MEDYA – 15.30-17.15
İnci Sözlük ve Toplumsal Muhalefet?
Ayşe Sargın - ODTÜ / doktora
Düzgüleme ve Çözme: İnternette Alt Kültür Tezahürleri
Ekin Can Göksoy - İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı
Medya İktidar İlişkilerini Nasıl Yeniden Üretir?
Derya Ferhat - ODTÜ
Bir Sömürü Biçimi Olarak Reklam
Merve Tokel - Hacettepe İngiliz Dili ve Edebiyatı
EŞZAMANLI ATÖLYE
“Ataerkilin Fendi Erkeği Yendi”
Burak Kartal & M. Tolga Çolak - Artvin Çoruh Üni.

6 MART
4. OTURUM: SANAT – 10.30-12.00
İktidarların Sınırlarını Tanımayan Kürt Sineması
Gürkan Vural
Hayvan Çiftliği Üzerinden G. Orwell Okuması
Zeki Ürgen - Ege Üni.
Sinemanın Kitleye Bakışı: Zombi Filmleri
İrem Gürşimşir - Ankara Üni. / doktora
5. OTURUM: TEORİ – 13.00-15.00
Etienne De La Boetie'nin “Gönüllü Kulluk”u ve Spinoza'nın “Siyasi Problem”i Arasındaki Benzerlikler
Anıl Yıldız - Ege Üniversitesi
Monarşi ve Bio-İktidar
Hüseyin Deniz Özcan - Ege Üniversitesi
Kitleyle Banyo Yapmak
Çağan Biçel - Ankara Üniversitesi / doktora
Akademi ve Akademik Kimlik: Ne Kadar Özerk, Ne Kadar Sorumlu?
Sercan Çınar - ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
6. OTURUM: SÖYLEM – 15.30-17.00
Parsellenmiş Kelimeler & Parsellenmemiş Kelimeler (Sunum & Atölye)
Merve Ergün & Fatih Seçkin Şiş & Selda Erkılıç - ODTÜ

7 MART
7. OTURUM: KİMLİK – 10.30-12.00
Kimlik: Ontolojik Bir Zeminden Bakabilmek
Sevi Emek Önder - ODTÜ Felsefe
Farklı Etnik Köken ve Mezhep Gruplarının CHP'ye Yaklaşımı: Kürt Alevi / Türk Alevi / Arap Alevi Örneklem Üzerinden Saha Çalışması
Zeynep Demirel & Damla Türkmenoğlu - Bahçeşehir Üni.
Türkiye'de Deprem: Bölgeye Yapılan ya da Yapılmayan Yardımların Nefret Suçu ve Söylemleri ile İlişkisi
Deniz Altunkaya - Muğla Üni.
8. OTURUM: HUKUK – 13.00-14.00
Türkiye’de Hukuk Devleti ve Anayasal Sorunlar
Canberk Yılmaz - Çorum Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf
Kamusal Alanın İnşasında Sivil İtaatsizlik
Sibel Yılmaz - Ankara Üniversitesi Hukuk
9. OTURUM: ANARŞİZM – 14.15-15.30
Kitleye Güven İdeolojisi Olarak Anarşizm: İspanya Anarşist Devrimi 1868-1936
Beren Koramaz - Ankara Üni. / yüksek lisans
Tahakküm Karşıtı Toplumsal Örgütlenme Biçimi ve Siyasal Bir Hareket Olarak Türkiye'de Anarşizmin Serüveni: Bir Olamama Hikayesi mi?
Recep Akgün - ODTÜ / doktora
10. OTURUM: PROPAGANDA – 15.45-17.15
Nasyonel Sosyalist Propaganda: Teknoloji ve İlerleme Vurgusu
Ahmet Emre Çoban - Ankara Üni. / yüksek lisans
İktidar ve Kitle Bağlamında Propagandanın Rolü Üzerine
Emek Yıldırım - Ankara Üni. / yüksek lisans
Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bağlamında Köşe Yazılarındaki İdeolojik İkna Söylemi Üzerine Bir İnceleme: Soru Tümceleri
Bilgesu Savcı - Hacettepe Üni. İngiliz Dilbilimi

0 Kuş Sesleri: