4 Haziran 2012 Pazartesi

Kurtach Krallığı - Bölüm:1 Kralın Doğuşu

Kurtach Yanardağı
Kurtach Krallığı çok eski zamanlarda varlığını sürdürmüş, yeri bilinmeyen bir ülkenin adıdır. Adını Kurtach Yanardağı'ndan aldığı söylenir. Halkı Kurtach Yanardağı Tanrılarına inanırlar. Tanrıların onlara bolluk, bereket getirdiklerine dair güçlü inançları vardır. İnsanları sakin huylu, kavga etmeyen, birbirleriyle uyumlu, Krallarına sağdıktırlar. Kuruluş tarihçeleri hakkında bilgi bulmak imkansıza yakındır. Bunun yanında bilinen ilk Kurtach Kralı, Kral I. Sonta'dır. Adil, halkını seven, cesur bir kral olarak anılır. 

Bizim hikayemiz. 32. Kurtach Kralı, III. Gootji'nin zamanında geçmektedir. Fakat ondan önce babası Kral Saru'dan biraz bahsedelim.

Kral Saru ülkeye tam tamına 47 yıl hizmet etmiş ve 83 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Halkı onu çok sevmektedir. Kurtach Yanardağı Tanrıları'nın her zaman onun yanında olduğuna inanılırmış. İnsanlar mutlu, bolluk, bereket ve huzur içinde yaşamlarını sürdürürlermiş onun zamanında. Kurtach Krallığı, Kurtach Yanardağı eteklerine kurulmasının yanında denizle de iç içe bir ülkeymiş. Yanardağın yüzü Saet denizine bakarmış. Kral Saru ayrıca zeki bir adammış ve bilime önem verirmiş. Onun zamanında Kurtach Krallığı denizcilikte ilerlemiş ve Tato denilen gemiler inşa etmişler. Balık avcılığında ustalaşmışlar. Çiftçilik, hayvancılık, zanaat v.b. iş alanlarında da iyilermiş. 

Kral Saru 36 yaşında babası IV. Takata'nın ardından tahta geçtiğinde üç çocuğundan ikisi, erkek Kumi ve kız Tamara dünyaya gelmişlerdi. Üçüncü çocukları Gootji Kraliçe Kufi, 27 yaşındayken dünyaya geldi. Gootji'nin doğduktan sonra yaşaması çok zor olmuştu. Kara bir kışın ortasına doğmuştu Gootji. Ülkede hastalıklar vardı. İnsanlar ölüyordu. Kral Saru oğlu Gootji'nin iyileşmesi için Kurtach Yanardağı Tanrılarına yalvardı, kurbanlar kesti, adaklar adadı.  Sonunda Saru bu isteğine kavuştu ve Gootji yaşama tutundu.

Gootji'nin doğumu ülkede hastalıkları azalttı. Kara kış sona erdi. Gootji'nin doğumu ülkede bayram ilan edildi.


-Bölümün Sonu-0 Kuş Sesleri: